Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

9 stycznia 2019


OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

9 stycznia 2019


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

8 stycznia 2019


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja zawiadamia, że:


w dniu 10 stycznia 2019 r. w godz. od 08.00 do 10.30
i w dniu 11 stycznia 2019 r. w godz. od 08.00 do 10.30 i w godz. od 15.00 do 17.30
planowane jest wyłączenie stacji transformatorowych Źrebce 2, 3, 4, 5;

w dniu 12 stycznia 2019 r. w godz. od 08.00 do 10.30
i w dniu 14 stycznia 2019 r. w godz. od 13.30 do 16.00
planowane jest wyłączenie stacji transformatorowej Sułowiec 6;

w dniu 12 stycznia 2019 r. w godz. od 08.00 do 10.30 i w godz. od 16.00 do 17.30,
i w dniu 14 stycznia 2019 r. w godz. od 13.30 do 16.00
planowane jest wyłączenie stacji transformatorowych Sąsiadka 1, 2;

 

PGE Dystrybucja S.A.
Centrum Dyspozytorskie
w Zamościu

Z-ca Kier. Obszarowego Centrum
Dyspozytorskiego
/-/ Kazimierz Obuchowski

7 stycznia 2019


Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok

Przejdź do - Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok

 

 

4 stycznia 2019


Harmonogram zebrań OSP

Przejdź do - Harmonogram zebrań OSP

Walne zebrania sprawozdawcze w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Sułów w okresie od 05.01.2019 do 23.02.2019 r.

21 grudnia 2018


Czytaj więcej o: Harmonogram zebrań OSP

Uchwała nr II/4/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Sułów

14 grudnia 2018


Uchwała nr II/3/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla wybranych obszarów w gminie

14 grudnia 2018


Spotkanie opłatkowe

13 grudnia 2018


Komunikat PLW

13 grudnia 2018