Wybory do Sejmu i Senatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamosciu I z dnia 20 wrzesnia 2019 r. w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

23 września 2019


Losowanie składów komisji wyborczych

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Zamościu I
z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Sułów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 18 września 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sułów odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

 • - Nr 1
 • - Nr 2
 • - Nr 3
 • - Nr 4
 • - Nr 5.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Zamościu I
/-/ Piotr Jan Szafrański

16 września 2019


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUŁÓW

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Sułów
z dnia 13 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Sułów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Sułów, Sułów-Kolonia, Kulików, Rozłopy-Kolonia, Sułówek Szkoła Podstawowa w Sułowie, Sułów 64, 22-448 Sułów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Deszkowice Pierwsze, Rozłopy

Remizo-świetlica w Deszkowicach Pierwszych, Michalów ul. Chmielna 78, 22-448 Sułów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sąsiadka, Źrebce

Remizo-świetlica w Sąsiadce, Sąsiadka 148, 22-448 Sułów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sułowiec, Tworyczów, Kawęczyn-Kolonia, Kitów

Remizo-świetlica w Tworyczowie, Tworyczów 19a, 22-448 Sułów

5

Deszkowice Drugie, Michalów

Szkoła Podstawowa w Michalowie, Michalów ul. Osiedlowa 11, 22-448 Sułów

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. 2) całkowitej niezdolności do pracy;
 3. 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. 4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. 5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Zamościu I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. 2) całkowitej niezdolności do pracy;
 3. 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. 4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. 5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Sułów najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy
/-/ Leon BULAK

13 września 2019