Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Sprzedaż węgla na terenie Gminy Sułów – aktualności

Sprzedaż węgla w oparciu o składane przez Mieszkańców Gminy Sułów wnioski na zakup paliwa stałego w preferencyjnych cenach, w pierwszym tygodniu miesiąca grudnia wygląda następująco:

Węgiel sprzedawany będzie, jak do tej pory, przez dwa podmioty pośredniczące:

 - firmę „Handel i Usługi Lucyna Śliwińska” z siedzibą Tworyczów 119 A, 22-448 Sułów oraz

 - firmę „Skup Włókna, Handel, Usługi Bulak Grażyna” z siedzibą Deszkowice Pierwsze 148, 22-448 Sułów.

30 listopada 2022


Czytaj więcej o: Sprzedaż węgla na terenie Gminy Sułów – aktualności

Ruszyła sprzedaż węgla

Od poniedziałku 28 listopada br. w punkcie dystrybucji "Skup Włókna, Handel, Usługi Bulak Grażyna, Deszkowice Pierwsze 148, 22-448 Sułów" ruszyła sprzedaż węgla na preferencyjnych zasadach dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski z zapotrzebowaniem na zakup opału. Zainteresowanie zakupem było tak duże, że cała dostawa węgla sprzedała się w ciagu jednego dnia.

Następna dostawa zaplanowana jest do punktu dystrybucji "Handel i Usługi Lucyna Śliwińska Tworyczów 119A, 22-448 Sułów" skąd sprzedaż prowadzona będzie od 1 grudnia br.

O kolejnych dostawach będziemy Mieszkańców Gminy Sułów informować na bieżąco.

29 listopada 2022


Czytaj więcej o: Ruszyła sprzedaż węgla

Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

Przejdź do - Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

 

W dniach 17-18 listopada 2022 r., w Budynku Urzędu Gminy Sułów, odbyło się przekazanie dzieciom sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu  Cyfrowa Polska – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w październiku ubiegłego roku. Do Gminy Sułów wpłynęło 68 wniosków, z czego 65 osób spełniało wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem.

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski. Wniosek Gminy Sułów został oceniony pozytywnie, w wyniku czego Gminie został przyznany grant w wysokości 187.330,00 zł na zakup 65 laptopów wraz z oprogramowaniem użytkowym, ubezpieczeniem oraz akcesoriami w postaci słuchawek, pendriva oraz myszki z podkładką.

 

Wykonawcę sprzętu oraz oprogramowania wyłoniono w drodze przetargu. Całkowity koszt sprzętów to 184.600,00 zł. Sprzęt został dostarczony przez firmę iCOD.pl Sp. z o. o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała natomiast akcesoria dodatkowe przez firmę Dalimex Sp. z o. o., ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin.

Gmina Sułów, jako Darczyńca zobligowana została do opracowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Obdarowany zobowiązany będzie do czterokrotnego złożenia oświadczenia, że przyjęty sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem do celów związanych z realizacją założeń projektu do Urzędu Gminy w Sułowie w czterech terminach tj.: maj i listopad 2023, oraz  maj i listopad 2024 r.

Darczyńcy przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) do żądania od Obdarowanego okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin – m.in. w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną.

Program „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

28 listopada 2022


Czytaj więcej o: Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

Informacja o rozpoczęciu sprzedaży węgla

Wójt Gminy Sułów informuje, że od poniedziałku 28 listopada br. Gmina Sułów rozpoczyna sprzedaż węgla na preferencyjnych zasadach dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski z zapotrzebowaniem na zakup opału. Do gminnych domów trafi polski węgiel z „Bogdanki” w cenie 2.000 zł (brutto) za tonę, w sortymencie:

Orzech o frakcji 25 – 80 mm.

Lubelski węgiel Bogdanka nie produkuje i nie prowadzi sprzedaży węgla w sortymencie ekogroszek.

Zgodnie z przydziałem samorząd Gminy Sułów zawarł umowę na dostawę węgla z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” Spółka Akcyjna, złożył stosowne zamówienie i w najbliższych dniach rozpocznie się jego transport do dwóch punktów dystrybucji na terenie Gminy Sułów znajdujących się w miejscowościach - Deszkowice Pierwsze oraz Tworyczów.

Dystrybucję opału w imieniu Gminy realizować będą dwa podmioty pośredniczące:

1.Handel i Usługi Lucyna Śliwińska Tworyczów 119A, 22-448 Sułów; oraz

2.Skup Włókna, Handel, Usługi Bulak Grażyna, Deszkowice Pierwsze 148, 22-448 Sułów

25 listopada 2022


Czytaj więcej o: Informacja o rozpoczęciu sprzedaży węgla

Sekrety Wsi, nr 115 - Listopad 2022

Biblioteka z wizytą w Krakowie - współpraca z MKiDN

 
W poniedziałek, 21 listopada br. w Krakowie odbyło się badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
 
Wzięli w nim udział dyrektorzy i przedstawiciele beneficjentów programu „Infrastruktura Bibliotek” z całego kraju. Omówione zostały problemy i nieścisłości jakie pojawiały się na etapie pisania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. Wyciągnięte wnioski z dyskusji posłużą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako pomoc do wprowadzenia zmian i udoskonaleń w przyszłych edycjach programu „Infrastruktura Bibliotek.
 
Przedstawicielem Województwa Lubelskiego na tym spotkaniu był Dyrektor naszej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie Pan Arkadiusz Socha.
 
 

23 listopada 2022


Czytaj więcej o: Biblioteka z wizytą w Krakowie - współpraca z MKiDN

Ogłoszenie GOPS

OGŁOSZENIE

Dnia 24.11.2022r. (czwartek) w godz. 10.00-14.00 w budynku Urzędu Gminy Sułów  pokój nr 2 dyżur będzie pełnił Radca Prawny.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

21 listopada 2022


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Napisz list do Mikołaja

Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

Szanowni Państwo,

W zawiązku z wyłonieniem wykonawcy i odbiorem zamówionego sprzętu, informujemy,  podpisanie umowy darowizny i przekazanie sprzętu wnioskodawcom (osobom składającym oświadczenie- rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub uczniowi szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność ), odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2022 r.   wg. ustalonego harmonogramu :

 17.11.2022 r.

Michalów ul. Osiedlowa w godzinach 10:00-14:30,

 18.11.2022 r.

Michalów ul. Chmielna w godzinach 10:00-12:00,

Michalów ul. Nadrzeczna w godzinach 10:00-12:00,

Michalów ul. Orzechowa w godzinach 10:00-12:00,

Michalów ul. Parkowa w godzinach 10:00-12:00,

Michalów ul. Zielona w godzinach 10:00-12:00,

Deszkowice Pierwsze w godzinach 12:00-14:30,

Rozłopy w godzinach 12:00-14:30,

Rozłopy Kolonia w godzinach 12:00-14:30,

Sułów w godzinach 12:00-14:30,

Sułówek w godzinach 12:00-14:30,

Tworyczów w godzinach 12:00-14:30,

Źrebce w godzinach 12:00-14:30.

Jednocześnie informujemy, że w dniu podpisywania umowy darowizny niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty Wnioskodawcy – do wglądu pracownika Urzędu. Prosimy, aby sprawdzili Państwo termin ważności swoich dokumentów tożsamości.
  • Numer PESEL dziecka/pełnoletniego ucznia

15 listopada 2022


Czytaj więcej o: Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”