Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Będą przydomowe oczyszczalnie ścieków

Będą pieniądze na przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ogłoszonych wynikach naboru w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” wśród beneficjentów znalazła się Gmina Sułów z dwoma projektami obejmującymi łącznie teren całej naszej Gminy pn. „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów – obszary z ciekami wodnymi” oraz „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów – obszary bez cieków wodnych”

W dniu dzisiejszym, 26 lutego nastąpiło podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie przez Wójta Gminy Sułów – Pana Leona Bulaka.

Dofinansowanie jakie otrzymamy z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich to 911 865,00 zł. Szacowany całkowity koszt operacji wynosi: 1 769 795,42 zł.

Operacja zakłada montaż 82 instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.

Przewidywany termin montażu to II-III kwartał tego roku.

Główne założenia operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) obejmują wsparcie na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. Łączna kwota dofinansowania, która trafi do lubelskich gmin to ponad 90 milionów złotych.

 

26 lutego 2021


Czytaj więcej o: Będą przydomowe oczyszczalnie ścieków

Sekrety Wsi, nr 94 - Luty 2021

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów” polegającego na montażu na obiektach prywatnych instalacji fotowoltaicznych, o wysokości odpłatności ze strony uczestników projektu obliczonej po rozstrzygniętych postępowaniach na wykonawców poszczególnych zadań, które odpowiednio wynoszą:

FOTOWOLTAIKA - KOSZTY JEDNOSTKOWE MIESZKAŃCÓW - (BEZ VAT OD DOTACJI)
Moc instalacji kWKoszt brutto mieszkańca
2,10 2838,24
3,00 4160,16
3,90 5482,08

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia na rachunek bankowy Gminy Sułów nr 61 9632 0006 2003 2900 0345 0061 (Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie Oddział w Sułowie)

18 lutego 2021


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Żywność POPŻ 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, że pomoc w formie trwałej żywności
w ramach POPŻ 2014-2020 wydawana będzie w Sułowie na placu przy remizie OSP w dniu
19 lutego 2021 r. (tj. piątek)w godz. w/g ustalonego harmonogramu:

  • 8.00 do 10.00 - Sułów, Sułów Kolonia, Sułówek, Kulików

  • 10.00 do 12.00 - Tworyczów, Kawęczyn Kolonia, Rozłopy Kolonia, Sułowiec

  • 12.00 do 14.00 - Kitów, Sąsiadka, Źrebce, Rozłopy

  • 14.00 do 16.00 - Deszkowice I, Deszkowice II, Michalów

W związku z trwającym stanem epidemii prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego!!! (maseczki, rękawiczki, odległość).

Osoby pozostające w kwarantannie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 84 68 26 341) w celu uzgodnienia terminu odbioru paczki żywnościowej.

Kierownik GOPS
/-/ Henryka Poździk

 

16 lutego 2021


Czytaj więcej o: Żywność POPŻ 2014-2020

Śladami Grodów Czerwieńskich - Drużyna wojów

Sensacje historyczne Gminy Sułów odc. 2 II Wojna Światowa

XXVI Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że XXVI Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

4 lutego 2021


Czytaj więcej o: XXVI Sesja Rady Gminy

Komunikat ARiMR