Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Fundusze na nowe inwestycje

W dniu wczorajszym został rozstrzygnięty nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych

Gmina Sułów otrzymała łącznie 3 487 402 zł. Dofiansowanie pozwoli na realizację następujących inwestycji:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów-wymiana 696 szt opraw oświetleniowych wraz z osprzętem (dofiansowanie 1 955 379,81 zł)

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kulików i Rozłopy, Gmina Sułów (dofiansowanie 1 532 023,03 zł)

 

26 października 2021


Czytaj więcej o: Fundusze na nowe inwestycje

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium

Prognoza Niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Przejdź do - Prognoza Niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informuje o możliwości ubiegania się
o wydanie skierowania w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 - pomoc w formie trwałej żywności. Do ubiegania się o w/w pomoc uprawnia następujący dochód:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby spełniające kryteria udziału w programie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu.

Skierowania uprawniające do otrzymywania pomocy w formie trwałej żywności wydawane będą codziennie w godz. 8.00 do 12.00 do dnia 15 listopada 2021r.
Wydawanie skierowań odbywa się z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

 

                                                                                                                                             Kierownik GOPS

                                                                                                                                             /-/Henryka Poździk

19 października 2021


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Sprawozdanie z badań próbek wody

Życzenia dla Nauczycieli

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Cel. Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

13 października 2021


Czytaj więcej o: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Nominacje do tytułu Mistrzowie Agro

Mamy przyjemność poinformować, że przedstawiciele Gminy Sułów zostali nominowani do tytułu Koło Gospodyń Wiejskich Roku w tegorocznej edycji akcji Mistrzowie Agro - największego plebiscytu wiejskiego i rolniczego w Polsce, który w naszym województwie jest prowadzony przez "Kurier Lubelski" oraz ogólnopolski serwis i magazyn "Strefa Agro".

Nominacje do nagród uzyskały koła gospodyń wiejskich KGW w Deszkowicach Pierwszych, KGW w Sąsiadce, Stowarzyszenie Nasz Sułowiec.

Kandydatów do nagród nominowali partnerzy i patroni akcji - organizacje rolnicze i wiejskie, dziennikarze oraz mieszkańcy naszego regionu. Główne nagrody w plebiscycie zostaną wręczone podczas uroczystej gali w trakcie Centralnych Targów Rolniczych, które odbędą się w dniach 26-28 listopada br.

Wszelkie informacje o akcji można znaleźć pod adresem: www.kurierlubelski.pl/agro

12 października 2021


Czytaj więcej o: Nominacje do tytułu Mistrzowie Agro

Turniej Łuczniczy - Sutiejsk 2021

Przejdź do - Turniej Łuczniczy - Sutiejsk 2021

W niedzielę 26 września 2021 r. na grodzisku w Sąsiadce odbył się I Turniej Łuczniczy—Sutiejsk 2021. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Drużyna Grodu Sutiejsk we współpracy z GBP w Sułowie. Celem wydarzenia była promocja łucznictwa jako sportu, ukazanego na tle historycznym, ale i jako doskonałej formy rodzinnego spędzania wolnego czasu i zdrowej rywalizacji. Część sportową poprzedzały warsztaty tematyczne dotyczące łucznictwa oraz dla chętnych nauka strzelania z łuku. Dodatkowymi atrakcjami było m.in.. bicie monet, namiot historyczny wraz z pokazem uzbrojenia oraz tzw. gry plebejskie. Po zakończonych zawodach na uczestników i gości czekał poczęstunek—pieczone kiełbaski. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem tak młodszego, jak i starszego pokolenia, stąd pomysł, by kontynuować jego organizowanie w latrach kolejnych.

 

6 października 2021


Czytaj więcej o: Turniej Łuczniczy - Sutiejsk 2021

Z nalepszymi życzeniami!

Przejdź do - Z nalepszymi życzeniami!
 
Miło nam poinformować, że Pani Katarzyna Bochniak – mieszkanka Kulikowa, 27.09.2021r. obchodziła setne urodziny!
 
Jubilatkę w dniu jej święta odwiedzili: Wójt Gminy Sułów Leon Bulak, Sekretarz Gminy Janusz Stańczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Henryka Poździk.
 
„Sto Lat” to piękny jubileusz, który wzbudza podziw oraz uznanie, „Sto Lat” to przeżyte wielkie wydarzenia światowe, liczne problemy lokalne i te najbliższe sercu sprawy osobiste – rodzinne. To także wspomnienie dzieciństwa, wieku młodzieńczego i lat dorosłych.
 
Na ręce Jubilatki przekazano z tej okazji specjalny list gratulacyjny od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, pamiętano również o życzeniach i kwiatach.
 
Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu życzymy Pani Katarzynie Bochniak wszystkiego, co najlepsze i wielu lat w zdrowiu.

6 października 2021


Czytaj więcej o: Z nalepszymi życzeniami!