Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Gmina Sułów w PERŁACH BIZNESU 2018

Przejdź do - Gmina Sułów w PERŁACH BIZNESU 2018

Spotkanie Opłatkowe w Sąsiadce

Przejdź do - Spotkanie Opłatkowe w Sąsiadce

Tradycyjnie w okresie okołoświątecznym mieszkańcy wsi, miasteczek, często parafii spotykają się na organizowanych wspólnym wysiłkiem spotkaniach opłatkowych. Jest to doskonała okazja do integracji, do podzielenia się radościami i smutkami codziennego życia, zaś w dobie powszechnej samotności – do zwyczajnego spotkania się z naszymi sąsiadami. Wierni temu zwyczajowi mieszkańcy Sąsiadki – w czwartek 17 stycznia 2019 r. zorganizowali uroczyste spotkanie opłatkowe. Odbywało się ono w odświętnie przystrojonej remizo – świetlicy, z towarzyszeniem muzyki, w obecności licznie zgromadzonych gości i co bardzo ważne – w ciepłej, domowej atmosferze.

21 stycznia 2019


Czytaj więcej o: Spotkanie Opłatkowe w Sąsiadce

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną surowców pochodzenia roślinnego obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).

14 stycznia 2019


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

8 stycznia 2019


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja zawiadamia, że:


w dniu 10 stycznia 2019 r. w godz. od 08.00 do 10.30
i w dniu 11 stycznia 2019 r. w godz. od 08.00 do 10.30 i w godz. od 15.00 do 17.30
planowane jest wyłączenie stacji transformatorowych Źrebce 2, 3, 4, 5;

w dniu 12 stycznia 2019 r. w godz. od 08.00 do 10.30
i w dniu 14 stycznia 2019 r. w godz. od 13.30 do 16.00
planowane jest wyłączenie stacji transformatorowej Sułowiec 6;

w dniu 12 stycznia 2019 r. w godz. od 08.00 do 10.30 i w godz. od 16.00 do 17.30,
i w dniu 14 stycznia 2019 r. w godz. od 13.30 do 16.00
planowane jest wyłączenie stacji transformatorowych Sąsiadka 1, 2;

 

PGE Dystrybucja S.A.
Centrum Dyspozytorskie
w Zamościu

Z-ca Kier. Obszarowego Centrum
Dyspozytorskiego
/-/ Kazimierz Obuchowski

7 stycznia 2019


Czytaj więcej o: Wyłączenia prądu

Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok

Przejdź do - Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok

Gminne Spotkanie Opłatkowe w Sułowie

Przejdź do - Gminne Spotkanie Opłatkowe w Sułowie

III Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że III Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie („Stara Remiza”).

21 grudnia 2018


Czytaj więcej o: III Sesja Rady Gminy Sułów