Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Konkurs kulinarny "Świąteczne Smaki"

XIV Sesja Rady Gminy Sułów

Przejdź do - XIV Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XIV Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 11/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

15 listopada 2019


Czytaj więcej o: XIV Sesja Rady Gminy Sułów

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, że posiada wolny limit miejsc skierowań do pomocy
w formie trwałej żywności w ramach POPŻ 2014-2020
Podprogram 2019. Osoby chętne mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu w celu uzyskania skierowania.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
wynosi 1402 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 1056 zł.

Skierowania wydawane będącodziennie w godz. 8.00 do 12.00
do dnia 29 listopada 2019r.

Kierownik GOPS
/-/ Henryka Poździk

14 listopada 2019


Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Sprawozdanie z badań próbek wody

Przejdź do - Sprawozdanie z badań próbek wody

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie - nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Sułów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Rozwoju

13 listopada 2019


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze

Święto Niepodległości w Gminie Sułów - Galeria

Przejdź do - Święto Niepodległości w Gminie Sułów - Galeria

Święto Niepodległości 2019

Usuwanie folii rolniczych

W związku z planowanym przystąpieniem do udziału w programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wójt Gminy Sułów informuje, że osoby zainteresowane mogą składać oświadczenia o posiadanych tego typu odpadach w terminie do 22.11.2019 r. w Urzędzie Gminy Sułów pok. nr 14.

Złożenie niniejszego oświadczenia na tym etapie nie gwarantuje odbioru odpadów.

7 listopada 2019


Czytaj więcej o: Usuwanie folii rolniczych

Biblioteka w Sułowie laureatem programu grantowego Fundacji Orlen

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie została laureatem programu grantowego Fundacji Orlen pn. "Moje miejsce na Ziemi". Przyznane dofinansowanie w wysokości 7500 zł przeznaczone zostanie na organizację obchodów rocznicy pacyfikacji Kitowa w dniu 1 czerwca 2020 r., w tym rekonstrukcję historyczną wydarzenia. Dofinansowanie uzyskało jedynie 276 podmiotów spośród ponad 2100 ubiegających się w skali całego kraju.

6 listopada 2019


Czytaj więcej o: Biblioteka w Sułowie laureatem programu grantowego Fundacji Orlen

OGŁOSZENIE O WSPÓŁPRACY

Gmina Sułów informuje, że w związku z uruchomionym programem priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanym w latach 2019-2020; poszukuje firmy, która zadeklaruje odbiór i zagospodarowanie odpadów tj. folii, siatki, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu big bag.

Zainteresowane firmy prosimy o zgłoszenie się do 22 listopada 2019r.

5 listopada 2019


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WSPÓŁPRACY