Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

GOPS informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informuje,

że pomoc w formie trwałej żywności w ramach

POPŻ 2014-2020 wydawana będzie

w Sułowie na placu przy remizie OSP

w dniu 13.12.2018r. (czwartek)

w godz. od 8.00 do 13.30

Kierownik GOPS
/-/ Henryka Poździk

11 grudnia 2018


Czytaj więcej o: GOPS informuje

II Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że II Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018r. o godz.10/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie ( „Stara Remiza”).

7 grudnia 2018


Czytaj więcej o: II Sesja Rady Gminy Sułów

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja zawiadamia, że:
w dniu 30 listopada 2018 r. w godz. od 08.00 do 10.00 planowane jest wyłączenie stacji transformatorowych Rozłopy 1, 2, 3, 4, 5, 6;
w dniu 5 grudnia 2018 r. w godz. od 15.00 do 17.00 planowane jest wyłączenie stacji transformatorowych Rozłopy 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

27 listopada 2018


Czytaj więcej o: Przerwy w dostawach energii elektrycznej

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sułów informuje, że wydawane są nowe skierowania na pomoc w formie trwałej żywności w ramach POPŻ 2014-2020.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sułowie z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę osób objętych Programem skierowania wydawane będą codziennie w godz. 8.00 do 12.00 wyłącznie do dnia 5 grudnia 2018 r. (środa). - termin ostateczny!

Osoby zgłaszające się po tym terminie nie będą mogły otrzymać skierowania.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

27 listopada 2018


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

I Sesja Rady Gminy Sułów

Przejdź do - I Sesja Rady Gminy Sułów

Transmisja I Sesji Rady Gminy

Zarządzenie nr 376/O/2018

Wójt Gminy Sułów informuje o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 376/O/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w 2018 r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sułów, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sułów.

16 listopada 2018


Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 376/O/2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania.

16 listopada 2018


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Zaginął pies

W dn. 11 listopada br. w okolicy Kolonii Sułów, Powiat zamojski, zaginęła 9-letnia suka rasy Gończy polski. Wzrost ok. 50 cm, czarna, z brązowymi „skarpetkami”, pysk lekko siwiejący. Na szyi miała żółtą obrożę z elektronicznym nadajnikiem oraz szarą obrożę przeciwkleszczową. Suka jest przyjazna wobec ludzi ale cierpi na schorzenie krtani i może miewać ataki silnego kaszlu i krztuszenia się. Wiadomość o jej pobycie, za nagrodą, proszę przekazać telefonicznie – 662 123 848, lub e-mailowo: jbk@lu.home.pl.

15 listopada 2018


Czytaj więcej o: Zaginął pies

I Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że pierwsza Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz.1000 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie („Stara Remiza”).

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23 a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Uchwalenie porządku obrad.
  5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Wybór wiceprzewodniczącego(ych) Rady Gminy.
  7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art.29 a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

14 listopada 2018


Czytaj więcej o: I Sesja Rady Gminy Sułów