Uwaga odbiorcy wody wodociągowej!!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego, tj. bakterie grupy coli.

Po otrzymaniu komunikatu PPIS w Zamościu Gmina Sułów podjęła działania naprawcze zmierzające do uzdatnienia wody.

Jednocześnie informuje się mieszkańców, że woda do spożycia będzie dowożona zgodnie z harmonogramem, który zamieszczony będzie na stronie internetowej: www.sulow.pl.