Montaż OZE na finiszu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2021

 
Trwa realizacja projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
W ramach dofinansowania na terenie naszej gminy zamontowano:
- 171 szt. instalacji fotowoltaicznych,
- 134 szt. instalacji solarnych,
Realizacja projektu jest już na ukończeniu, w chwili obecnej trwa montaż:
- 48 szt. pieców na biomasę do użytku mieszkańcom gminy oraz
- 2 piece na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.
 
Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zastosowanie technologii przyjaznej środowisku.