INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2016

Wójt Gminy Sulów informuje, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 roku.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 6-10 czerwca 2016r.

Informacje dotycząc projektu i formularze wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułów, pokój  nr 14 od poniedziałku do piątku w godz.  7:30 – 15:30 lub pod nr tel. 84  682 68 43 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.