Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułów na lata 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2016

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi wyzwanie dla samorządu gminnego, a szczególnie dla instytucji i organizacji pozarządowych, które będą wdrażały poszczególne jej cele. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej przed samorządem pojawiły się nowe zadania z zakresu polityki społecznej.

 

Rozwiązywanie problemów społecznych jest procesem długofalowym dlatego konieczne jest strategiczne podejście do problematyki polityki społecznej. W latach 2004 - 2013 Gmina Sułów z powodzeniem podejmowała działania w sferze pomocy społecznej. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 stanowi kontynuację opracowanej przez Zespół autorski w roku 2004 Strategii, której cele w znacznej mierze zostały zrealizowane.