Efektywność energetyczna sektora publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2016

Szanowni Państwo

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr XX/116/2016 Rady Gminy Sulów z dnia 4 października 2016 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Sułów

 Wójt Gminy Sułów

zaprasza do udziału mieszkańców, stowarzyszenia Gminy Sułów, pracowników Urzędu Gminy Sułów oraz jednostek organizacyjnych gminy do konsultacji społecznych dotyczących uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Uwagi i opinie będzie można przekazywać za pomocą ankiety w wersji papierowej dostępnej poniżej do pobrania. Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, w godzinach pracy tj. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, lub drogą elektroniczną na adres: ug@sulow.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 24 października 2016 r., natomiast zakończenie na 28 października 2016 r.

Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w planowaniu inwestycji.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Pliki do pobrania