Nowe stawki opłat za śmieci

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2017

W dniu 7 grudnia 2016 r. Rada Gminy Sułów podjęła Uchwałę Nr XXII/127/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sułów. W związku z tym od 1 stycznia 2017 r. stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi: 8,50 zł. W przypadku odpadów komunalnych, które nie są zbierane w sposób selektywny, opłata wynosi: 13,00 zł.

Terminy płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie uległy zmianom.
Opłaty należy uiszczać, do dnia:
31 stycznia- za I kwartał, 30 kwietnia - za II kwartał, 31 lipca - za III kwartał, 31 października - za IV kwartał