Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2017

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania

Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno – Kulturalne w Sułowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 277 463,00

II kwartał

Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych w miejscowościach Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 265 944,37

II kwartał

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 052 166,15

III kwartał

Modernizacja dróg gminnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

406 504,07

II kwartał

Odbudowa drogi gminnej nr 110139L od km 1+986 w miejscowości Tworyczów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.,

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

160 976,29

I kwartał

Odbudowa drogi gminnej nr 110140L 2+453 do km 3+977 w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. etap IV

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

479 674,87

I kwartał

Umocnienia wąwozów lessowych – drogi gminne.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

159 980,00

I kwartał

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów.

Usługa

Przetarg nieograniczony

284 552,85

IV kwartał