ZAPROSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2017

I Spotkanie konsultacyjne w sprawie wizji rozwoju obszaru rewitalizacji Gminy Sułów Lokalny Program Rewitalizacji podstawą ożywienia społeczno – gospodarczo – kulturalnego gminy Sułów

Wójt Gminy Sułów serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz inne podmioty i grupy aktywne na terenie gminy do włączenia w proces rewitalizacji związany z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2017-2020.

Spotkanie odbędzie się we czwartek tj. 9 marca 2017 r. o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów (pok. nr 11).

W pierwszej części spotkania zostanie przybliżone pojęcie rewitalizacji oraz perspektywa finansowa UE 2014-2020. Druga część spotkania dotyczyć będzie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Sułów. Spotkanie zostanie zakończone warsztatami pozwalającymi na identyfikację problemów oraz potencjałów Gminy Sułów, a także celów dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji Gminy.

AGENDA PIERWSZEGO SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

W ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2017-2020

 

15:30 – 15:40 – Otwarcie spotkania i powitanie uczestników

15:40 – 15:55 – Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji

15:55 – 16:10 – Zasady delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

16:10 – 16:30 – Prezentacja obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Sułów

16:30 – 17:00 – Diagnoza Gminy Sułów - identyfikacja problemów i potencjałów