ZAPROSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2017

II Spotkanie konsultacyjne 
w sprawie wizji rozwoju obszaru rewitalizacji Gminy Sułów

Lokalny Program Rewitalizacji podstawą ożywienia społeczno – gospodarczo – kulturalnego gminy Sułów

Wójt Gminy Sułów serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz inne podmioty i grupy aktywne na terenie gminy do włączenia w proces rewitalizacji związany z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2017-2020.

Spotkanie odbędzie się we czwartek tj. 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów (pok. nr 11).

Pierwsza część spotkania dotyczyć będzie procesów wdrażania, monitoringu oraz aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. W drugiej części zostanie zaprezentowana aktualna granica obszaru rewitalizacji oraz obszaru zdegradowanego. Na zakończenie zaprezentowane i omówione zostaną cele wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

AGENDA DRUGIEGO SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

W ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów

na lata 2017-2020

14:00 – 14:10 – Otwarcie spotkania i powitanie uczestników

14:10 – 14:30 - Proces wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

14:30 – 14:50 - Prezentacja obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Sułów

14:50 – 15:15 – Prezentacja propozycji celów rewitalizacji oraz wyników rozmów przeprowadzonych na I spotkaniu konsultacyjnym

15:15 – 15:30 – Podsumowanie i zakończenie