TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2017

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o ustalanie prawa do świadczeń można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułowie. Druki są dostępne na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ lub w siedzibie Ośrodka.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ:

I. Świadczenie wychowawcze (500+), Fundusz Alimentacyjny:

1. od dnia 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

2. w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych lub świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku – wraz z wyrównaniem.

Prawo do świadczeń na podstawie wniosków złożonych po 30-09-2017r. ustalane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

II. Świadczenia rodzinne:

1. od 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

2. w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następuje do dnia 31 grudnia.

Prawo do świadczeń na podstawie wniosków złożonych po 31 października, ustalane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

INFORMACJE OGÓLNE:

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze/jedyne dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł bądź jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - kwoty 1200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie jest uzależnione od dochodu.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.