Program współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2017

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Sułów
z dnia 26 października 2017 r.

 o zarządzeniu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonej pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu programu w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów.

Z projektem programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów, stronie internetowej i na BIP Gminy Sułów.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak