W szkołach będą gabinety higienistki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2017

Gmina Sułów pozyskała dotację na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 86 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej na kwotę 20 100,00 zł, po 6 700,00 zł dla każdej ze szkół – (w powiecie zamojskim tylko Gmina Sułów i Gmina Zamość – pozyskały przedmiotowa dotację).