Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2018

Wojewoda Lubelski zdecydował, które z Gmin otrzymają w 2018 roku wsparcie finansowe z budżetu Państwa na budowę nawierzchni dróg gminnych. W ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” było do podziału 82 969 408 zł, z tego 41 484 704 zł na drogi powiatowe oraz 41 484 704 zł na drogi gminne. W zakończonym 15 września 2017 roku naborze konkursowym Gminy województwa lubelskiego złożyły 101 wnioski na łączną kwotę 79 153 787,33 zł dofinansowania. Podlegały one ocenie Komisji powołanej przez Wojewodę i w wyniku jej pracy w dniu 13 listopada 2017 r. ogłoszona została wstępna lista rankingowa wniosków. Gmina Sułów złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów”. W wyniku oceny Komisji nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej. Później był czas na protesty i odwołania. W dniu 28 grudnia 2017 r. Lubelski Urząd Wojewódzki ogłosił ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Nasz pozostał na 4 miejscu listy. W dniu 14 marca 2018 r. Wójt Gminy Sułów podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów” W ramach zadania przewidziano przebudowę nawierzchni drogi o długości 4,099 km, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodnika o łącznej długości 162 m, utwardzenie poboczy, przebudowę i utwardzenie zjazdów, budowę peronów autobusowych, oczyszczenie i odtworzenie rowów, budowę przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi wraz z oznakowaniem aktywnym przejścia dla pieszych.

Koszty realizacji projektu to 3 147 859,43 zł, w tym dofinansowanie z rządowego Programu 1 573.000,00 zł (50% całości kosztów kwalifikowanych). Pozostała kwota 1 574 859,43 zł to środki własne Gminy.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 28 marca 2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SADEX” Janusz Sadlik, Kolonia – Sitno 84, 22-400 Zamość. Przewidziany termin zakończenia inwestycji to 15.10.2018 r.