V Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2019

Uprzejmie informuję, że V Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r.
o godz. 1000 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie („Stara Remiza”).

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
 • 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 • 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 • 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 • 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sułów na lata 2016-2021,
  • b) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  • c) Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • d) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 • 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • 9. Wolne wnioski.
 • 10. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawna do udzielenia zwolnienia radnych od pracy zawodowej
w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).