IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2019

Uprzejmie informuję, że IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 11/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Zapytania i interpelacje radnych.
 4. 4 Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
  2. b) Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  3. c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
 6. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. 7. Wolne wnioski.
 8. 8. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawna do udzielenia zwolnienia radnych od pracy zawodowej
w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).