Nowa nawierzchnia na drodze prowadzącej przez Kitów i Tworyczów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2019

Zakończyły się prace na II etapie zadania pod  nazwą„Przebudowa  mostu  w  miejscowości  Kitów  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  3203L  Nielisz - Gruszka  Duża - Tworyczów w km 8+353 wraz  z  dojazdami  na  terenie  Gminy  Sułów”.

Obiekt mostowy wraz z dojazdem o długości ok. 0,3 km został wykonany w 2018r. w ramach projektu z udziałem środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych jako etap I inwestycji.

Etap II przedsięwzięcia obejmował wykonanie pozostałej części dojazdu do przebudowanego mostu. Dojazd stanowi odcinek drogi powiatowej nr 3203L długości 3,417 km przebiegający przez miejscowości Kitów i Tworyczów, prowadząc bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 848.

Całkowity koszt inwestycji  wyniósł blisko 4,4 mln zł , w tym:

- dofinansowanie budżetu państwa -  2,5 mln zł;

- budżet Powiatu Zamojskiego -1,4 mln zł ;

- budżet Gminy Sułów  – 0,5 mln zł .

Zrealizowanie inwestycji przyczyni się do bezpiecznego ruchu drogowego, do ograniczenia skutków i liczby zdarzeń drogowych, przy ciągle zwiększającym się natężeniu pojazdów o dużym ciężarze całkowitym. Usprawni również system transportowy i komunikacyjny z drogą wojewódzką nr 848 oraz z gminami Sułów i Nielisz.

Ponadto obszar,  na  którym  usytuowano  obiekt  mostowy wraz z  dojazdami,  jest  nie  tylko  regionem  rolniczym,  ale  ze  względu  na  pobliski zbiornik  wodny,  jest  również  terenem  turystyczno-wypoczynkowym.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie fot. powiatzamojski.pl

  fot. powiatzamojski.pl

 • Powiększ zdjęcie fot. powiatzamojski.pl

  fot. powiatzamojski.pl

 • Powiększ zdjęcie fot. powiatzamojski.pl

  fot. powiatzamojski.pl

 • Powiększ zdjęcie fot. powiatzamojski.pl

  fot. powiatzamojski.pl

 • Powiększ zdjęcie fot. powiatzamojski.pl

  fot. powiatzamojski.pl