Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2020

 

Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość netto zamówienia w złPrzewidywany termin
wszczęcia postępowania

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300 000,00

I kwartał 2020 r.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

987 117,56

III kwartał 2020 r.

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów. Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

4 780 000,00

III kwartał 2020 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów.

Usługa

Przetarg nieograniczony

518 000,00

IV kwartał 2020 r.