Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2020

 • Całkowita wartość Projektu: 1.522.305,51 złotych
 • Wartość dofinansowania: 1.026.773,89 złotych
 • Numer umowy dofinansowania: RPLU.05.02.00-06-0097/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w formie współfinansowania UE.
 • Okres realizacji Projektu: od 02-01-2019 do 31-12-2020
 • Krótki opis inwestycji:
  • Branża budowlana
   • • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły i hali sportowej
   • • Wykonanie ocieplenia stropów budynku, wykonanie sufitu podwieszanego w hali sportowej
   • • Wykonanie cokołu wraz z odtworzeniem opaski
   • • Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z pcv wraz z parapetami
   • • Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
  • Branża elektryczna
   • • Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
   • • Wykonanie instalacji odgromowej
  • Branża sanitarna
   • • Wymiana dwóch kotłów węglowych na kotły z zasobnikiem na pellet
   • • Wymiana grzejników