Jeszcze więcej słońca w Gminie Sułów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2020

Gmina Sułów informuje, że projekt RPLU.04.01.00-06-0019/19  pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów”, złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WL) przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, i tym samym, otrzymując maksymalną ilość 100 punktów, znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zastosowanie technologii przyjaznej środowisku. W ramach dofinansowania na terenie naszej gminy zamontowanych zostanie 171 szt. instalacji fotowoltaicznych, 134 szt. instalacji solarnych, 48 szt. pieców na biomasę do użytku mieszkańcom gminy oraz 2 piece na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy informujemy, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego rozpoczniemy jego realizację.