Podpisanie umowy na Odnawialne Źródła Energii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2020

W piątek, 15 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Sułów Leonem Bulakiem a Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim na dofinansowanie projektu RPLU.04.01.00-06-0019/19 pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zastosowanie technologii przyjaznej środowisku. W ramach dofinansowania na terenie naszej gminy zamontowanych zostanie 171 szt. instalacji fotowoltaicznych, 134 szt. instalacji solarnych, 48 szt. pieców na biomasę do użytku mieszkańcom gminy oraz 2 piece na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.