RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości Sułówek

Zamówienie dofinansowane jest ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

Kwota dofinansowania – 215 421,89 zł

Całkowita wartość inwestycji – 538 285,82 zł

Cel projektu:

Celem projektu są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 116614L poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni z warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym i kruszyw łamanych 0/31,5 mm z dodatkiem cementu w ilości 2% oraz warstwą bitumiczną. Pobocza zostaną uzupełnione i wyprofilowane oraz obsiane trawą, natomiast zjazdy na posesję zostaną wykonane z kruszywa łamanego. Dodatkowo na  przebudowywanym odcinku drogi zostanie  wprowadzona stała organizacja ruchu.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 1 grudnia 2022r.

20 czerwca 2022