Projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sułowie

22 stycznia 2019


Budowa zewnętrznych siłowni na terenie gminy Sułów

Przejdź do - Budowa zewnętrznych siłowni na terenie gminy Sułów

W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Gmina Sułów zrealizowała operację pn. „Budowa zewnętrznych siłowni na terenie gminy Sułów”. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez udostępnienie nowej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sułów, Michalów oraz Deszkowice Pierwsze.

Całkowita wartość projektu wynosi: 74 057,70 zł, wartość dofinansowania ze środków PROW 42 691,00 zł.

4 września 2018


Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich

Przejdź do - Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich

W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Gmina Sułów zrealizowała operację pn. „Budowa wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplenie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich”. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie oferty kulturalno-społecznej Centrum Kulturalnego w Deszkowicach Drugich.

Całkowita wartość projektu wynosi: 150 602,03 zł, wartość dofinansowania ze środków PROW 95 828,00 zł.

4 września 2018