Projekty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce

 • Całkowita wartość Projektu: 1.006.797,56 złotych
 • Wartość dofinansowania: 687.641,11 złotych ze środków EFRR oraz 80.898,95 złotych w formie dotacji celowej
 • Numer umowy dofinansowania: RPLU.05.02.00-06-0006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w formie współfinansowania UE.
 • Okres realizacji Projektu:od 02-01-2019 do 30-11-2021
  • Krótki opis inwestycji:
   • Branża budowlana
   • • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku
   • • Wykonanie cokołu wraz z odtworzeniem opaski
   • • Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z izolacją
   • • Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z pcv wraz z parapetami
   • • Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
   • Branża elektryczna
   • • Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
   • • Wykonanie instalacji odgromowej
   • Branża sanitarna
   • • Wymiana kotła węglowego z zasobnikiem na pellet
   • • Wymiana grzejników
   • • Montaż kolektorów słonecznych do produkcji ciepła

31 stycznia 2020


Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie

 • Całkowita wartość Projektu: 1.522.305,51 złotych
 • Wartość dofinansowania: 1.026.773,89 złotych
 • Numer umowy dofinansowania: RPLU.05.02.00-06-0097/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w formie współfinansowania UE.
 • Okres realizacji Projektu: od 02-01-2019 do 31-12-2020
 • Krótki opis inwestycji:
  • Branża budowlana
   • • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły i hali sportowej
   • • Wykonanie ocieplenia stropów budynku, wykonanie sufitu podwieszanego w hali sportowej
   • • Wykonanie cokołu wraz z odtworzeniem opaski
   • • Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z pcv wraz z parapetami
   • • Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
  • Branża elektryczna
   • • Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
   • • Wykonanie instalacji odgromowej
  • Branża sanitarna
   • • Wymiana dwóch kotłów węglowych na kotły z zasobnikiem na pellet
   • • Wymiana grzejników

31 stycznia 2020


Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej.

Wójt Gminy Sułów informuje, że na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska znajduje się informacja, dot. naboru wniosków na podejmowanie działalności  gospodarczej wraz z wymaganą dokumentacją.

22 marca 2019


Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sułowie

20 lutego 2019


Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sułowie

22 stycznia 2019


Budowa zewnętrznych siłowni na terenie gminy Sułów

Przejdź do - Budowa zewnętrznych siłowni na terenie gminy Sułów

W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Gmina Sułów zrealizowała operację pn. „Budowa zewnętrznych siłowni na terenie gminy Sułów”. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez udostępnienie nowej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sułów, Michalów oraz Deszkowice Pierwsze.

Całkowita wartość projektu wynosi: 74 057,70 zł, wartość dofinansowania ze środków PROW 42 691,00 zł.

4 września 2018


Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich

Przejdź do - Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich

W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Gmina Sułów zrealizowała operację pn. „Budowa wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplenie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich”. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie oferty kulturalno-społecznej Centrum Kulturalnego w Deszkowicach Drugich.

Całkowita wartość projektu wynosi: 150 602,03 zł, wartość dofinansowania ze środków PROW 95 828,00 zł.

4 września 2018