Pracownicy urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Referat Finansów i Budżetu:

stanowisko ds. księgowości budżetowej - Elżbieta Kołodziejczyk - 84 6826840

stanowisko ds. księgowości budżetowej - Małgorzata Rybak - 84 6826840

 stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat - Czesława Bubieło - 84 6826839

stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat - Henryka Wyłupek - 84 6826839 

stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat - Monika Jonasz - 84 6826839 

stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat - Ewa Krukowska - 84 6826839

stanowisko ds. księgowości i kasy - Małgorzata Kawucha - 84 6826838

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

Inspektor ds. dowodów osobistych - Janusz Stańczyk - 84 6826835

Inspektor ds. ewidencji ludności - Irena Dudek - 84 6826835

Stanowisko ds. ogólnoorganizacyjnych i kadr -    84 6826202

Referat Oświaty:

Kierownik Referatu - Marzena Kowalczyk - 84 6826844

Główny Księgowy Szkół - Lidia Gryglas - 84 6826844

Referat Rozwoju Gospodarczego:

Kierownik Referatu - Sławomir Krzysiak - 84 6826846 

Inspektor ds. rozwoju infrastruktury gminy i zamówień publicznych - Ewa Skawińska - 84 6826846 

Inspektor ds. ochrony środowiska - Angelika Stefańska - 84 6826843

Inspektor ds. ochrony środowiska - Małgorzata Chmielewska - 84 6826843

Podinspektor ds. rozliczeń - Urszula Malinowska - 84 6826843

Konserwator - Andrzej Bartoszczyk - 663 486 673

Kierowca samochodu ciężarowego - Witold Kurdziel

Mechanik samochodowy - Józef Czuk 

Sprzątaczka - Jolanta Sękowska 

Kierowca samochodu służbowego - Ryszard Hanaka

Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Grzegorz Wiącek - 84 6826842

Samodzielne stanowisko ds. samorządu terytorialnego i ewidencji działalności gospodarczej - Lidia Bartoszczyk - 84 6826836

Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego i OC - Tadeusz Lipski - 84 6826837

Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji i promocji gminy - Ireneusz Węs - 84 6826845