Obchody 77. rocznicy pacyfikacji Kitowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2019

10 czerwca, jak co roku, w kaplicy przy cmentarzu w Kitowie odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę pacyfikacji mieszkańców Kitowa przez wojska niemieckie.

Tegoroczne obchody miały szczególny charakter, zostały bowiem poprzedzone "Biegiem Pamięci". Połączenie uroczystości o charakterze historycznym z wydarzeniem sportowym było inicjatywą Wójta gminy Sułów Pana Leona Bulaka, oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Pietrykowskiego. W biegu wzięły udział dzieci i młodzież ze wszystkich trzech szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 

Na uroczystości tradycyjnie przybyły delegacje organizatorów, w tym: władz samorządowych na czele z Wójtem gminy Panem Leonem Bulakiem, Przewodniczącym Rady Gminy Panem Ryszardem Pietrykowskim, przedstawiciele placówek oświatowych – dyrektorzy oraz grono pedagogiczne, delegacje OSP z terenu naszej gminy, a także licznie przybyli mieszkańcy i rodzina Blejów – potomkowie tragicznie wymordowanych, którzy odwiedzają Kitów każdego roku, oddając cześć pamięci ofiar pacyfikacji.

Bieg Pamięci zakończono rozdaniem pamiątkowych medali, następnie rozpoczęła się oficjalna część obchodów. Wszystkich zgromadzonych powitali Wójt Leon Bulak oraz Dyrektor SP w Tworyczowie Pan Waldemar Pomarański. Po tradycyjnym złożeniu wieńców pod pomnikiem pomordowanych przez poszczególne delegacje rozpoczęła się część artystyczna przygotowana tradycyjnie przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Tworyczowie.

Tegoroczne uroczystości w Kitowie objął honorowym patronatem Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, w którego imieniu przybył do Kitowa Sebastian Paul - Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Pan Paul wygłosił okolicznościowe przemówienie skierowane do wszystkich obecnych, w którym podkreślił wagę przekazywania pamięci, kultywowania lokalnych tradycji i krzewienia patriotyzmu.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie