Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary z ciekami wodnymi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2022

Operacja o nazwie ,,Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary z ciekami wodnymi” zrealizowana przez Gminę Sułów w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacji typu: Gospodarka wodno-ściekowa  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00100-65150-UM0300282/20 zawartej w dniu 26 lutego 2021r. z Samorządem Województwa Lubelskiego polegała na montażu 72 szt. biologiczno – mechanicznych hybrydowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Kitów, Kulików, Michalów, Sąsiadka, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Sułów Kolonia, Tworyczów i Źrebce.

Całkowita wartość operacji wyniosła 1.188.254,38 zł., w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 1.038.534,63 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wyniosło 63,63 %, czyli 660.819,00 zł.

Operacja ma na celu osiągnięcie zamierzonej efektywności oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Sułów przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych poprzez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzania ścieków do gruntu. Ponadto operacja prowadzi do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i poprawy warunków życia na obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych.

Szacuje się, że zrealizowana operacja przyczyni się do oczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych w ilości około 8.500 m³/rok.

Wykonane w ramach operacji przydomowe oczyszczalnie ścieków zawierają:

 • osadnik reakcyjny wykonany z polietylenu wysokiej gęstości i gwarantujący projektowany czas zatrzymania, wymagane napowietrzenie oraz redukcję zanieczyszczeń,
 • ruchome złoże biologiczne hybrydowe typu MBBR,
 • drenaż rozsączający ścieki oczyszczone, poletko drenażowe lub studnię chłonną,
 • instalację napowietrzającą,
 • pompownie ścieków surowych (jeżeli dotyczy),
 • pompownie ścieków oczyszczonych (jeżeli dotyczy)

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie